Vyhľadávanie


Kontakt

Libra Expres
Kolta 120
941 33 KOLTA
Slovakia

+421915035965

E-mail: reality.expres@stonline.sk

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) vypracované v zmysle § 4 ods. 1 zákona č.22/2004 Z.z.,  § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka a § 40 Občianskeho zákonníka

 

Ľubomír Klimák LIBRA EXPRES
Kolta 120
941 33 KOLTA
Slovakia

IČO : 37067303

Akceptujeme iba riadne a záväzne vyplnené objednávky.

Objednávka obsahuje :

1.    Vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a plne s nimi súhlasí,
2.    Udelenie súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR, pre interné účely za účelom spracovnia a evidencie objednávky.
3.    Vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

 

* ODVOLANIE OBJEDNÁVKY :
Objednávka sa v zmysle § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka a § 40 Občianskeho zákonníka považuje obojstranne za záväznú. Jednostranné zrušenie objednávky bez uvedenia zákonného dôvodu, je v zmysle uvedeného neprípustné.

 

NÁZOV produktu :

E-program
Katalóg sprostredkovateľov zamestnania KTLG W1000 SK

Typ súboru     : Microsoft Excel Worksheet  ( s vyhľadávačom podľa kľúčových slov ) 
Veľkosť          : 255 kB
 Inštalácia      :  Voľne stiahnuteľný súbor, nie je potrebná žiadna inštalácia dotačných programov do PC a zvyčajne ani do Androidu.*

*POZNÁMKA  : Pre každý prípad link na legálne a bezplatné stiahnutie aplikácií Microsoft Office pre Android a iOS (Excel, Word, PowerPoint) poskytujeme v sprievodnom e-maily k e-programu.

CENA programu KTLG W1000 SK :

22,- eur  (žiadne „skryté poplatky“ ! )

K e-katalógu má odberateľ ZADARMO nárok na čekú mutáciu programu (dalšie kvantum pracovných príležitostí) a  na e-book „AKO NEZABIŤ SVOJE ŠANCE NA ZÍSKANIE PRÁCE“.

 

FAKTURÁCIA, forma úhrady, dodacia lehota a autorské práva :

Na základe Vašej objednávky Vám bude vystavená zálohová elektronická faktúra v celej cene produktu (22,-eur).
Elektronická faktúra Vám bude zaslaná na e-mail uvedený objednávke a bude spĺňať všetky náležitosti stanovené zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení.

•    Vzhľadom na elektronickú povahu tovaru, Vám e-program bude zaslaný až po pripísaní fakturovanej čiastky (22,-€) na náš partnerský účet.
•    Ihneď, ako faktúru uhradíte a platba sa zobrazí na našom partnerskom účte, Vám zašleme elektronickou poštou (v prílohe e-mailu) program KTLG W1000 SK.... Môžete ho mať ešte v deň úhrady ak faktúru uhradíte v OTP banke Slovensko, a.s.), najneskoršie však do dvoch pracovných dní (ak použijete inú banku).!
•    Výkon majetkových a autorských práv na dodané elektronické produkty zostáva v právomoci dodávateľa.
•    Forma úhrady faktúry : Výhradne bankovým prevodom.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov SR najmä v zmysle § 4 ods. 1 zákona č.22 / 2004 Zz o elektronickom obchode, § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka a § 40 Občianskeho zákonník, ak tieto Všeobecné obchodné podmienky neustanovujú niečo iné.

Nie sme sprostredkovateľom práce za úhradu a netýkajú sa nás ustanovenia UPSVaR (v SK) ani MPSV (v CZ).
Výkon majetkových a autorských práv na dodané elektronické produkty zostáva v právomoci dodávateľa.

*********************************************************************************************************************************

Na okraj :
 
Chápeme každého, kto má obavy uhrádzať zálohovú faktúru a potom čakať na program. Žiaľ po nepríjemných skúsenostiach s neplatičmi a zdĺhavým vymáhaním platieb od niekoľkých neserióznych klientov, sme museli pristúpiť k tomuto opatreniu. Samozrejme v súlade s právnymi normami SK*. Je to zaužívaná a zákonná prax spoločností distribuujúcich obdobné programy elektronickou poštou.....
Ďakujeme za pochopenie !

*Legalita (v zmysle platných právnych noriem) a legitimita (spôsobilosť a oprávnenosť) týkajúcich sa našich aktivít, boli opakovane preverované jak slovenskými, tak i českými úradmi.

=====================================================================================================

Katalóg sprostredkovateľov zamestnania KTLG W1000 SK  > Ako to funguje ( veľmi zjednodušené vysvetlenie pre laikov ) : 

 

Ponuky na webových stránkach spoločností v KTLG W1000 SK sa aktualizujú automaticky > interaktívne < t.j. ihneď -  tak ako ich aktualizujú administrátori webov ! Budete mať k dispozícii VŽDY A PRÁVE AKTUÁLNE INFORMÁCIE O TISÍCKACH PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ !!!

Požadované údaje je možné ľubovoľne usporiadať a editovať podľa Vašich potrieb a zvolených údajov ( napr. podľa sídla spoločnosti, krajiny kde chcete ísť pracovať. profesie a pod.), alebo použiť funkciu rýchle vyhľadávanie...